Projekty

Szkoła

Rozmawiając z młodymi ludzmi, realizując przedsięwzięcia edukacyjne poza szkołą doszliśmy do wniosku jako społecznośc Kwitnących Talentów, że kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie szkoły / szkół, w których młodzi odkryją swój potencjał, swoje talenty i uzdolnienia, rozwiną je i odnajdą kierunek w którym będą chcieli w życiu podążać.

Dlatego też od pona pół roku społecznośc Kwitnących Talentów pracuje nad sworzeniem takich placówek, gdzie w procesie edukacji szkolnej młodzież otrzyma wsparcie w odkrywaniu i rozwinięciu ich talentów i uzdolnień. Pragniemy stworzyć prawdziwą przestrzeń do rozwoju.

Nasze szkoły to będą miejsca, w których młodzież chce się rozwijać, odkrywa i wzmacnia swoje talenty, robi to co lubi, współtworzy, inspiruje się, organizuje ciekawe inicjatywy – to miejsce w którym młodzież z przyjemnością chce po prostu być. W procesie nauczania realizowane będzie partnerstwo uczniów i nauczycieli w edukacji, nauka przez zabawę, eksperymentowanie, doświadczenie, stworzenie bezpiecznej przestrzeni do popełniania błędów, budowania sprawstwa i odpowiedzialności za swoje decyzje i działania, kreatywne i innowacyjne podejście, wspieranie poczucie wartości. Będzie przestrzeń do budowania samodzielności, umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, zarządzania oraz umiejętności współpracy, odkrywania swoich talentów i uzdolnień oraz realizacji swoich pasji.

Uczeń uczy się przede wszystkim tego co go ciekawi lub co jest dla niego ważne, a zajęcia są inspirującym wyzwaniem, praca nad sobą, własnym rozwojem, własnymi emocjami. Jest możliwość indywidualnego zaliczania materiału programowego w wybranej formie i uczeń sam decyduje na jakim poziomie zalicza materiał programowy oraz jest możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem, a także uczeń może sam wybrać nauczyciela przedmiotu.

Rola nauczyciela jest szczególna: tworzy przestrzeń do rozwoju i wspiera ucznia; jest indywidualnym doradcą rozwoju ucznia; z powołania, który z pasją tworzy przestrzeń do rozwoju i edukuje; jest przykładem oraz stale się rozwija;

Osoby zainteresowane inicjatywą zapraszamy do kontaktu :)